Regering grijpt desnoods in in bank- en energietarieven

De regering kan de financiële instellingen evenals de bedrijven uit de energiesektor verplichten de opbrengst van de opgelegde loonmatiging aan te wenden voor een verlaging van de financiële respektieve energietarieven. Dat is één van de opvallende maatregelen opgenomen in het voorontwerp van kaderwet ter vrijwaring van de konkurrentiekracht van de Belgische ondernemingen. In dit ontwerp is de loonkost niet langer de enige kostenkomponent waarin de regering in geval van een ontsporing van de kompetitiviteit zal kunnen ingrijpen. Overigens worden tevens een aantal "strukturele' ingrepen voorgesteld, onder de vorm van tijdelijke fiskale incentieven.