"Regering haalde vertrouwde melkkoe van stal'

(tijd) - De nieuwe fiskale maatregelen die de regering vorige zondag heeft bekendgemaakt, trekken een dikke streep door de fiskale en financiële planning van de bedrijven. De regering heeft een Doos van Pandora geopend die tot een onvermoede golf van reakties zal leiden, zeggen fiskalisten. De Belgische verzekeringssektor voelt zich nog het grootste slachtoffer van allemaal en vindt dat de regering haar oude, vertrouwde melkkoe weer van stal heeft gehaald. Op een moment dat de regering over steeds minder middelen beschikt om haar sociale pensioenverplichtingen na te komen en aanvullende pensioenvoorzieningen dus almaar noodzakelijker worden, start de regering met de afbouw van het lange-termijnsparen. Dit jaar wordt al een eerste faktuur van 3 miljard fr. aan nieuwe fiskale lasten en van 1,7 miljard fr. aan nieuwe sociale lasten geprezenteerd, maar nog voor de komende zomervakantie moet een globale regeling getroffen worden om de belastinguitgaven voor levensverzekeringen en pensioensparen met 8 miljard fr. te verminderen. Nu al is bepaald dat de bestaande aftrekregeling verdwijnt. Dit betekent dat de idee van het fiskale speeltuintje waarbij elke belastingplichtige eenzelfde bedrag kan aftrekken, het zo goed als zeker heeft gehaald. Momenteel geldt nog een aftrek tegen het marginale aanslagtarief. Hoe hoger het belastbare inkomen, hoe meer belastingbesparing de aftrek van levensverzekeringspremies oplevert. Met het fiskale speeltuintje, waarin de belastingplichtige naar hartelust kan kiezen uit het bestaande pakket aftrekken, zolang hij maar binnen de omheining blijft, wil de regering de fiskale uitgaven perfekt in de hand kunnen houden.