Regering heeft al huiswerk voor nieuw parlement

(tijd/belga) - Amper drie uur had de federale ministerraad vrijdag nodig om bijna honderd beslissingen te nemen tijdens haar laatste 'normale' bijeenkomst tijdens deze legislatuur. Opvallend was dat de ministers ook nog enkele wetsontwerpen in de gerechtelijke sfeer goedkeurden, zoals een regeling voor anonieme getuigen en een ontwerp dat het gerecht de kans moet geven gemakkelijker 'criminele' goederen en gelden in beslag te nemen. Daarmee heeft de regering al meteen huiswerk klaar liggen voor het nog te verkiezen nieuwe parlement. Maar er vielen ook enkele harde woorden. De ministers Van den Bossche en Di Rupo bleken het grondig oneens over de uitvoering van de politiehervorming.De meeste journalisten hadden verwacht dat premier Dehaene na de ministerraad een persconferentie zou houden. Maar ze bleven op hun honger. Te drukke agenda, aldus zijn woordvoerster. Die wees er meteen op dat de voltallige regering nog tot eind mei elke vrijdag zal blijven bijeenkomen. Dat zal dan wel gebeuren onder het regime van de 'voorzichtige zaken'. Wat betekent dat de regering, behalve in noodsituaties, geen beslissingen meer kan nemen die normaal onder de parlementaire controle vallen of een zware budgettaire impact hebben. Minister van Begroting Herman van Rompuy liet vrijdag door zijn collega's al een omzendbrief goedkeuren waarin op het belang van die begrotingsdiscipline gewezen wordt.