Regering herbekijkt personeelsplannen

(tijd) - De Vlaamse regering bekijkt dit jaar nog hoe ze haar administratie beter kan inzetten. De vakbonden vrezen dat die oefening uitmondt in een nieuwe besparing. Vandaag staken de Vlaamse ambtenaren uit onvrede met de wervingsstop van de regering-Leterme. Vooral de scheepvaart zal daar hinder van ondervinden.