Regering hervormt Delcredere via programmawet

(tijd) - De federale regering neemt de hervorming van de raad van bestuur van de openbare kredietverzekeraar Delcredere in de programmawet op. Dat zei de minister van Financiën, Didier Reynders (MR), gisteren in de kamercommissie Financiën. De modernisering van Delcredere zit al sinds 2000 in een impasse. Na de Lambermont-staatshervorming van vorig jaar moeten de gewesten een betere vertegenwoordiging in de bestuursorganen krijgen.