Regering houdt BTW-tarief van 12% beperkt tot sociale woningen gebouwd door publ

(tijd) - De regering besliste gisteren om het begrip "sociale woning' waarvoor het lagere BTW-tarief van 12% geldt, te verruimen tot woningen gebouwd door bijna om het even welke overheidsinstantie. Indien deze huurwoningen bouwen voor gehandicapten, valt het tarief terug tot 6%. De bouwsektor had er op gerekend dat ook sociale woningen van de privé-sektor een verlaagd tarief kregen. Privé-projekten kaderend in het Vlaamse urgentieprogramma voor sociale woningbouw zouden toch van de 12% kunnen genieten, vernam de redaktie uit goede bron.