Advertentie
Advertentie

Regering keurt ingekort fiscaal volmachtbesluit goed

(tijd) - De ministerraad keurde dinsdag het fiscale volmachtbesluit goed ter uitvoering van de bijzondere EMU-wet. Het besluit dat de begroting 1997 binnen de voorziene perken moet houden, is onder meer wegens kritiek van de Raad van State ingekort. De nieuwe regeling voor de vergoedingen aan bestuurdersvennootschappen is uit het ontwerp verdwenen net als de belasting van de verworpen uitgaven van VZW's. Maar de afschaffing van de toekenning aan de meewerkende echtgenote bleef behouden.Het fiscale volmachtbesluit bevat vier groepen maatregelen. Zij hebben betrekking op de ondernemingsfiscaliteit, de belasting van vastgoed, de indexering van de belastingschalen en het bankgeheim en de aangifte van buitenlandse rekeningen. De belastingschalen zullen dus ook in de inkomstenjaren 1997 en 1998 niet geïndexeerd worden. De niet-indexering werd ingevoerd door de wet van 28 december 1992 en is dus van kracht sinds het inkomstenjaar 1993, aanslagjaar 1994. In het kader van een hogere belasting van vastgoed, wordt het kadastraal inkomen van een tweede verblijfplaats verhoogd door een aanpassing van de zogenoemde 'verhogingscoëfficiënt. Voorts komt er een verplichting om een buitenlandse bankrekening te vermelden op de belastingaangifte. Ook de aanpassing van het bankgeheim werd definitief goedgekeurd (zie verder op deze pagina).