Regering kiest 'zachte' bijsturing sociale zekerheid

(tijd) - Concrete maatregelen zal men in de kaderwet over de modernisering van de sociale zekerheid vruchteloos zoeken. Het ontwerp is eerder een catalogus van mogelijkheden en principes die bij de hervorming moeten gerespecteerd worden. Het hoofdstuk over het pensioenstelsel is het belangrijkste, dat over de ziekteverzekering het meest gedetailleerd. De hoofdstukken over werkloosheidsstelsel en kinderbijslagen hebben weinig om het lijf.Principes: Er worden een aantal waarborgen gegeven voor de financiering van het stelsel. Zowel de overheidstoelage als de alternatieve financiering - de inkomsten die niet van sociale bijdragen afkomstig zijn - worden voortaan geïndexeerd. In de sociale kaderwet wordt niet expliciet gerept over een uitbreiding van die alternatieve financiering. Voor één keer is de EMU-wet hier explicieter. Daarin wordt gezegd dat het financieel evenwicht van de sociale zekerheid bijkomende maatregelen kan vereisen 'waaraan alle inkomenscategorieën bijdragen zonder dat dit de druk op de factor arbeid verhoogt'. Dat is meteen een mooie definitie van de Algemene Sociale Bijdrage (ASB), die vice-premier Maystadt (PSC) zo nauw aan het hart ligt. Toch betekent dit niet automatisch dat die ASB er ook komt, zo wordt in regeringskringen gezegd. Het is ook mogelijk dat er een meer specifieke maatregel komt, zoals een bijkomende belasting op kapitaal of patrimonium.