Regering kondigt donderdag 'grote sprong voorwaarts' aan

(tijd) - De regeringstop legde gisteren de laatste hand aan een wel heel 'technisch' ogende begrotingscontrole. Voor de regering is dit slechts de aanloop naar 'een grote sprong voorwaarts'. Premier Dehaene wil donderdag in de Kamer aankondigen dat zijn ploeg nog voor de zomervakantie de andere grote dossiers, zoals de begroting voor 1997 en de hervorming van de sociale zekerheid, zal afwerken. Het is zo goed als zeker dat daarvoor beroep gedaan wordt op een of andere vorm van opdracht- of kaderwetten.Besparen hoeft geen pijn te doen. De leden van het kernkabinet en de 'sociale' ministers hadden tijdens het weekend amper één dag nodig om de 25 miljard te vinden die volgens minister van Begroting Van Rompuy nodig zijn om het begrotingstekort dit jaar te beperken tot 3 procent van het BBP. De inhoud van die maatregelen verklaart mee de snelheid van de begrotingsoperatie. Het gaat bijna louter om 'technische' maatregelen: herramingen van uitgaven en inkomsten, de uitvoering van eerdere beslissingen, enz. De beslissing om vijf procent te besparen op de werkingskosten van de ministeries zal mogelijk nog het meest pijn doen. In totaal geeft de federale overheid 7,5 miljard frank minder uit. Tegelijk krijgt ze voor 7 miljard frank extra inkomsten binnen. Vice-premier en begrotingsminister Van Rompuy benadrukte tijdens het weekend al dat het om 'niet-fiscale' inkomsten gaat, zoals de onverhoopt hoge opbrengst van privatiseringsoperaties. Een deel van deze middelen wordt via 'alternatieve financiering' doorgesluisd naar de sociale zekerheid. In de sociale zekerheid zelf wordt 10 miljard gevonden met een resem kleine maatregelen.