Advertentie
Advertentie

Regering kop van jut bij start sociaal overleg

(tijd) - Het interprofessioneel overleg 2001-2002 startte gisteren onder een moeilijk gesternte. De meningen van werkgevers en werknemers liggen sterk uiteen, hoewel ze op een punt opvallend eensgezind zijn. Beiden ijveren voor vrije onderhandelingen, en hekelen elk keurslijf dat de regering wil opleggen. De vlag dekt bij de beide groepen nochtans een verschillende lading. De werkgevers verwijzen naar het onthaastingsplan van minister Onkelinx, terwijl de vakbonden van leer trekken tegen de loonnorm.