Advertentie
Advertentie

Regering laat hoop op sociaal akkoord varen

(tijd) - Het is nu ook officieel. De regering zei gisteren tijdens een ontmoeting met de werkgevers dat ze niet meer rekent op een alomvattend sociaal akkoord. Niet alleen bleef de kloof over de invulling van de loonnorm veel te diep. De wraking van Maribel-bis en -ter door de EU-Commissie heeft de zaken nog gecompliceerd. De werkgevers zegden gisteren dat ook de sectorale onderhandelingen onmogelijk zijn zolang niet duidelijk is wat er nu juist met Maribel gebeurt.De mededeling over de loonnorm komt niet als een verrassing. Vakbonden en werkgevers bleven immers andere cijfers en definities hanteren. De regering zal nu zelf de klus klaren. Eerder had ze in een bemiddelingsvoorstel gesproken over een marge van 6,1 procent voor loonkostenstijging gedurende de periode 1997-1998. Het is nog niet helemaal zeker of dit ook het definitieve cijfer wordt. Premier Dehaene, die vergezeld werd door minister van Arbeid Smet en een nogal bleekjes ogende vice-premier Di Rupo, wou zich gisteren tegenover het verzamelde werkgeversfront van VBO, NCMV, UCM en BB niet op een cijfer vastpinnen.