Regering laat idee van werknemersparticipatie vallen

(tijd) - Ondanks formele beloften van premier Jean-Luc Dehaene en minister van Financiën Philippe Maystadt komt er geen wetsontwerp over het participeren van werknemers in hun eigen bedrijf. Na een duistere politieke weg is het ontwerp gestrand. Enkel een ontwerp over opties en winstdeelnemingen, overigens de meest betwistbare vormen van werknemersparticipatie, blijft over. Het Instituut voor Ondernemingsparticipaties (INOP) is erg teleurgesteld.Op 29 april van dit jaar beloofde premier Dehaene nog voor dit jaar een wetgeving over werknemersparticipaties. Veertien dagen later werd hij daarin gesteund door vice-premier en minister van Financiën Maystadt. En ondanks enkele voorontwerpen en een heuse interkabinettengroep, kwam er uiteindelijk niets van terecht. Vooral de vice-premiers Di Rupo en Vande Lanotte en minister Miet Smet lagen dwars. En nu is het hele wetsontwerp van tafel geveegd. 'Uitgesteld', klinkt het zedig bij Financiën.