Regering lanceert consumenten-CAO's

(tijd) - De federale regering lanceert vandaag collectieve consumentenovereenkomsten, naar analogie met de CAO's tussen werkgevers en werknemers. Freya Van den Bossche (sp.a), de minister van Consumentenzaken, ziet in zulke afdwingbare overeenkomsten tussen sectoren en consumentenorganisaties een belangrijke stap naar een betere bescherming van de consument.