Advertentie
Advertentie

Regering lost beloften aan ouders verdwenen kinderen verder in

(tijd) - In opvolging van het Sinterklaasconclaaf over de hervorming van het gerecht, heeft de ministerraad vrijdag definitief groen licht gegeven aan de oprichting van multidisciplinaire commissies die voortaan moeten beslissen over de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). De regering nam ook maatregelen om de bestrijding van corruptie efficiënter aan te pakken en nam het besluit om het centraal strafregister te informatiseren.De ministerraad keurde vrijdag in tweede lezing twee wetsontwerpen goed die de uit 1888 daterende 'wet-Lejeune' over de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) hervormen. Belangrijkste punt van de hervorming is de oprichting van multidisciplinaire commissies die voortaan over de voorwaardelijke invrijheidstelling van delinquenten moeten beslissen. Tot nu toe was dit een rechtstreekse bevoegdheid van de minister van Justitie zelf, maar het grote aantal dossiers belette hem zijn taak met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. De commissies worden voorgezeten door een magistraat. Hij wordt bijgestaan door twee experts, één met ervaring inzake strafuitvoering, één die expert is inzake sociale reïntegratie.