Regering maakt openingen in Generatiepact

(tijd) - De federale regering is bereid openingen te maken in het Generatiepact om de vakbonden mee te krijgen en de socialisten uit de nood te helpen. Behalve de invulling van wat een zwaar beroep is, wordt de kwestie van de gelijkgestelde periodes bespreekbaar. Ook wordt het hoofdstuk jeugdwerkloosheid versterkt.