Regering maakt tabula rasa bij asieldiensten

(tijd) - De regering besliste vrijdag op de ministerraad alle asieldiensten af te schaffen en in een nieuwe administratie te integreren, wat tot een inkorting van de asielprocedures moet leiden. Ook wordt terug gestart met gedwongen uitwijzingen. Zakenvliegtuigjes of legertoestellen zullen daarvoor indien nodig worden ingezet. Tegelijk zette de regering het licht op groen voor een eenmalige regularisatie van illegalen. Die operatie moet binnen een jaar worden afgerond.De Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCV) worden dus opgedoekt en geïntegreerd in een nieuwe federale asieladministratie, die over een jaar operationeel moet zijn. Tegen dan moet ook de bestaande achterstand in de behandeling van asielaanvragen zijn weggewerkt.