Advertentie
Advertentie

Regering maakt weg vrij voor interprofessioneel akkoord

(tijd) - Bij de begrotingscontrole in het voorjaar van 1999 zal de regering niet alleen onderzoeken of de bijkomende verlaging van de loonkosten toch vroeger kan ingaan dan 1 juli. Ze zal er dan ook voor zorgen dat werknemers die het minimuminkomen verdienen netto wat meer over houden dan nu. Premier Dehaene drukt de sociale partners tevens op het hart dat er voor hun andere bekommernissen een oplossing komt. Daarmee ligt de weg open voor de goedkeuring van het centraal akkoord.Werkgevers en bonden gingen woensdagochtend op de koffie bij premier Dehaene. Niet alleen om tekst en uitleg te geven bij het akkoord dat ze maandag bereikten. Ook en vooral om garanties te vragen dat de regering met hun voorstellen instemt en dat de overheid bereid is haar duit in het zakje te doen. De eerste minister diende de sociale partners meteen van antwoord. Dat beperkte zich niet alleen tot de stereotype uitdrukking dat de regering verheugd is dat werkgevers en vakbonden het banenplan ondersteunen dat België in opdracht van Europa heeft opgesteld. Dehaene zorgde er tevens voor dat de onderhandelaars straks met een sterk dossier naar hun achterban kunnen trekken, om het ontwerpakkoord te verdedigen.