Regering mag niet focussen op AEL-leider

(tijd) - Door te focussen op Abou Jahjah omzeilt de regering het eigenlijke probleem: de achterstelling van de tweede en derde generatie Vlamingen van allochtone afkomst. Dat zeggen Chokri Mahassine, Meryem Kaçar, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui, de parlementsleden van allochtone afkomst in het Vlaams Parlement, de Kamer en de Senaat. Aan die achterstelling moet dringend iets gedaan worden, zeggen ze, want het is niet vijf voor maar vijf na twaalf.

Ik ben tegen de Arabisch-Europese Liga (AEL) en Abou Jahjah, maar ik moet wel erkennen dat hij de discussie over de problemen van de allochtone Vlamingen en het integratiedebat in een stroomversnelling heeft gebracht, zegt sp.a-senatrice Pehlivan. Die problemen moeten nu op een positieve en diepgaande manier aangepakt worden. Het oppakken van Abou Jahjah en het verbieden van de Arabisch-Europese Liga daarentegen is een vorm van symptoombestrijding. Door daarop te focussen wordt het eigenlijke probleem, de achterstelling van de tweede en de derde generatie Vlamingen van allochtone afkomst, omzeild. De overheid maakt van Jahjah een martelaar en dat is zeer gevaarlijk. Met het plan om de AEL monddood te maken, wordt de illusie gecreëerd dat de problemen opgelost zijn. Dat zijn ze niet: het ongenoegen blijft onderhuids voortwoekeren. Het gaat hier niet om Abou Jahjah en de AEL, wel om hoe onze maatschappij jarenlang is omgegaan met etnische minderheden, oordeelt Pehlivan. De overheid moet nu een duidelijk signaal geven. De jonge Vlamingen van allochtone afkomst zijn gefrustreerd: ze krijgen geen onderwijskansen en worden op de arbeidsmarkt achtergesteld en daar moet iets aan gedaan worden. Pehlivan pleit ervoor een minister voor Minderheden aan te stellen. De senatrice betreurt ook dat premier Guy Verhofstadt het blijkbaar niet nodig vond om na de moord en de rellen Antwerpen een bezoek te brengen en de allochtone en autochtone sinjoren op te roepen vreedzaam met elkaar samen te leven. Ik ben van plan hem hierover in de Senaat een vraag te stellen, zegt ze. De regering mag wat mij betreft de wet veranderen om de AEL te verbieden, maar dan moet ze meteen ook extreem rechts, het Vlaams Blok, buiten de wet stellen, zoals Duitsland gedaan heeft. Pas als we van de extreme druk van beide kanten bevrijd zijn, kunnen we aan de integratieproblemen werken, besluit Pehlivan.DialoogHet is niet alleen de dood van Mohamed die tot de rellen heeft geleid maar ook de haat en het racisme die de jongeren elke dag moeten ervaren, zegt het Vlaams parlementslid Chokri Mahassine (sp.a) in een reactie. Net als Pehlivan wijst hij erop dat het samenlevingsprobleem niet opgelost wordt door alleen Abou Jahjah en de AEL te neutraliseren. Zowel de allochtonen als de autochtonen moeten dringend handelen. Werkgevers mogen niet meer ongestraft goede werknemers van allochtone afkomst weigeren, huiseigenaars mogen niet discrimineren, het onderwijs moet extra inspanningen doen en de modale Belg moet op een eerlijke en correcte manier met de allochtoon omgaan. De allochtonen moeten een actieve en constructieve rol in onze samenleving spelen. Ze moeten zorg dragen voor een goede opvoeding van hun kinderen en ze moeten kiezen voor dialoog in plaats van straatgeweld, beklemtoont Mahassine.RondetafelEr valt geen tijd meer te verliezen, zegt ook Agalev-senatrice Meryem Kaçar. Ze suggereert de regering een rondetafel te houden met het allochtone middenveld om oplossingen te zoeken voor de achterstelling, de discriminatie en het racisme waar jonge Vlaamse allochtonen mee kampen. De moord en de rellen zijn symptomen van de diepe wonden in onze samenleving. Door zich alleen te richten op het probleemgedrag van die jongeren en de Arabisch-Europese Liga geeft de overheid een verkeerd signaal. We leven overigens in een rechtsstaat. Ik zou het ten zeerste betreuren mocht Abou Jahjah aangehouden zijn vanwege zijn controversiële meningen, die ik trouwens niet deel.Ook Fauzaya Talhaoui, Kaçars partijgenoot in de Kamer, heeft grote twijfels bij de redenen voor de aanhouding van JahJah. Er knaagt iets aan mijn rechtvaardigheidsgevoel als ik zie dat vele betogers die veel ergere zaken deden dan Jahjah niet werden aangehouden. Bovendien lijkt er ook alleen maar sprake te zijn van mededaderschap. Waar blijft de schuldvraag? Niet alleen de rede is hier verloren gegaan, maar ook de essentie wordt uit het oog verloren. De frustraties die de jongeren de jongste dagen uitten, komen voort uit achterstelling op school, discriminatie bij aanwerving en een onheuse benadering door de politie. Het is niet vijf voor twaalf maar vijf na twaalf. We moeten dringend handelen, besluit het Antwerpse kamerlid. IdV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud