Regering mikt op 1,7% groei in 1994 en 2,6% in 1995

(tijd) - De ministerraad heeft gisteren de hypotesen vastgelegd op basis waarvan ze de begroting van volgend jaar zal opstellen, het zogenaamde ekonomisch budget. Ze gaat er daarbij van uit dat de ekonomie bij ons volgend jaar met 2,6 procent groeit. Dat cijfer werd ook door de OESO naar voor geschoven. De groeihypotese van 1994 wordt opgetrokken van 1,1 naar 1,7 procent.De goedkeuring van het ekonomisch budget is voor het verloop van de begrotingsdiskussies niet onbelangrijk. Een procent extra ekonomische groei ramen betekent algauw enkele miljarden extra inkomsten of omgekeerd enkele miljarden minder uitgaven, aan werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld. De cijfers hebben dus een uitgesproken politiek belang.