Regering moet 70 miljard extra snoeien in begroting '95

(tijd) - Om tegen 1996 het gezamelijke overheidstekort te beperken tot 3% van het BBP -de fameuze Maastricht-norm- is een bijkomende inspanning nodig van circa 130 miljard frank. De federale overheid, met inbegrip van de sociale zekerheid, moet 110 miljard voor haar rekening nemen, waarvan reeds 70 miljard voor de begroting van volgend jaar. Dat schrijft de Hoge Raad van Financiën in zijn jongste begrotingsadvies, een serieus schot voor de boeg aan de vooravond van het budgettaire zomerkonklaaf.Volgens de prognose van de Hoge Raad stevent de gezamenlijke overheid bij ongewijzigd beleid af op een tekort van 4,6% van het BBP. Dat is een overschrijding met 1,6% van de Maastricht-norm, of ongeveer 130 miljard frank. Het gaat dan nog om een vrij restriktieve prognose, die onder meer uitgaat van de strikte toepassing van de maatregelen uit het krisisplan van de regering-Dehaene en van een daling van de gemiddelde rentevoet op de overheidschuld van 8,1% in 1993 tot 6,8% in 1996, terwijl wordt uitgegaan van een reële groei van het BBP van 2,3% in 1995 en 2,5% in 1996.