Advertentie
Advertentie

Regering moet klaarheid scheppen in antidiscriminatieregels pensioenen

BRUSSEL (tijd) - De federale regering moet snel een wetgevend initiatief nemen dat duidelijkheid schept over de toepassing van de antidiscriminatieregels op de aanvullende bedrijfspensioenen. De antidiscriminatiewet en de wet aanvullende pensioenen spreken elkaar tegen. Het recente arrest van het Arbitragehof dat de lijst met discriminatiegronden vernietigde, verhoogt nog de verwarring.