Regering moet optreden tegen uitvlaggen van koopvaardijschepen

AMSTERDAM (hpa) - Om een nieuwe golf van uitvlaggen van Nederlandse koopvaardijschepen tegen te gaan, eist een meerderheid van de Nederlandse Tweede-Kamerleden aanvullende maatregelen van het kabinet. Ze antwoorden daarmee op de eerder geuite noodkreet van de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging.