Regering moet zelf ook ingrijpen in gezondheidszorg

(tijd) - Als de regering wil dat de uitgaven van de ziekteverzekering binnen de perken blijven, moet ze ook zelf haar verantwoordelijkheid opnemen. Dit is de teneur van de kritiek van de onafhankelijke ziekenfondsen op de huidige begrotingsopmaak. Volgens Daniel Ferette is het nieuw beslissingsmekanisme transparanter dan vroeger maar zijn wijzigingen nodig.De Algemene Raad van het RIZIV (waarin de regering, de sociale partners en de ziekenfondsen stemrecht hebben en de zorgenverstrekkers advizeren) moet maandag beslissen over hoeveel geld de ziekteverzekering volgend jaar mag uitgeven. In principe zou dit geen probleem mogen zijn: in het krisisplan staat dat de ziekteverzekering slechts anderhalf procent meer mag uitgeven dan het jaar voordien. Maar... voor 1994 stond 395 miljard ingeschreven en werd slechts 387 miljard uitgegeven. De vraag is nu bij welk bedrag anderhalf procent moet worden bijgeteld. Volgens de onafhankelijke ziekenfondsen moet de regering die knoop vlug doorhakken en dat aan iedereen duidelijk meedelen, in plaats van achter de schermen te maneuvreren.