'Regering moet zelf oplossing zoeken voor concurrentieprobleem sierteelt'

(tijd) - Als de regering niet snel een oplossing zoekt voor het concurrentieprobleem in de sierteeltsector, zal CVP-fractieleider Paul Tant zijn wetsvoorstel over een BTW-verlaging tot 6 procent toch doordrukken, desnoods met een wisselmeerderheid. Premier Dehaene liet echter weten dat het regeerakkoord geen alternatieve meerderheden toelaat.Vorige week heeft een alternatieve meerderheid van CVP, VLD en Vlaams Blok in bevoegde kamercommissie een wetsvoorstel goedgekeurd om het BTW-tarief in de sierteelt van 21 procent tot 6 procent terug te brengen. Het voorstel, van CVP-fractieleider Paul Tant, kwam er nadat de Europese ministers van Financiën er niet in geslaagd waren een vergelijk te vinden over een BTW-verlaging. Zeven EU-lidstaten, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland, hadden eerder al op eigen houtje zo'n verlaging doorgevoerd, waardoor de Belgische sierteelt op dit ogenblik ernstig concurrentienadeel ondervindt.