Advertentie
Advertentie

Regering negeert kritiek RvS over homohuwelijk

(tijd) - De ministerraad keurde in tweede lezing het wetsontwerp over het homohuwelijk goed. Eind vorige week raakte bekend dat de Raad van State een vrij kritisch advies had uitgebracht. Volgens de Raad is een verschillende behandeling van hetero- en homoparen verantwoord omdat enkel heteroparen kinderen kunnen krijgen. Verscheidene regeringsleden, onder wie Laurette Onkelinx (PS) en Magda Aelvoet (Agalev),reageerden boos. De regering volgt hen. Volgens de premier heeft de regering geen rekening gehouden met een advies dat geïnspireerd is door een maatschappelijke visie die uit het begin van de 19de eeuw dateert. Dat er ten gronde niets verandert, betekent wel dat homoparen nog altijd geen kinderen kunnen adopteren.