Regering ontmoet ambtenarenbonden op 28 september

(tijd) - De nationale en de verschillende deelregeringen zullen op donderdag 28 september opnieuw de vakbonden van het overheidspersoneel ontmoeten met het oog op het afsluiten van een KAO voor het volgend jaar. Dit vernamen we gisteren op het kabinet van de eerste minister.