Regering pleit voor dwingender EU-hervormingsstrategie

BRUSSEL (tijd) - De Belgische regering bepleit een hardere aanpak van de Europese agenda voor economische hervormingen. Die aanpak moet de slabakkende Lissabonstrategie uit het slop halen. Premier Guy Verhofstadt mikt op de tussentijdse evaluatie in maart 2005 om de EU-agenda voor economische hervormingen nieuw leven in te blazen.