Regering pompt10,7 miljoen euroin schoolgebouwen

(tijd) - De Vlaamse ministers van Onderwijs en Begroting, Marleen Vanderpoorten en Dirk van Mechelen, ondertekenden gisteren twee protocollen waardoor 10,7 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de investering in schoolgebouwen. Het geld komt uit het Financieringsfonds voor Eenmalige Uitgaven. De ondertekening van de protocollen is een uitvoering van de afspraak die de regering maakte bij de opstelling van de begroting 2003. Een eerste protocol werd gesloten met de Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen. Die dienst kan rekenen op 1,785 miljoen euro aan extra geld. Een tweede protocol werd gesloten met de Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO). De DIGO kan rekenen op 8,943 miljoen euro extra. 307.992 euro van dat bedrag is bestemd voor de gesubsidieerde officiële hogescholen, 2,865 miljoen euro gaat naar de gesubsidieerde vrije hogescholen, 1,101 miljoen euro naar de gesubsidieerde officiële basis- en secundaire scholen en 4,670 miljoen euro naar de gesubsidieerde vrije basis- en secundaire scholen.Uit het jaarverslag 2001 van de DIGO blijkt dat de wachtlijst voor bouwsubsidies voor scholen oploopt tot 668 miljoen euro. Het DIGO-budget in dat jaar bedroeg 115,78 miljoen euro. Scholen die een subsidieaanvraag indienen, moeten tot vier jaar wachten. De wachtlijst werd de jongste jaren ook steeds langer: van 719 dossiers in 1999 tot 936 aanvragen in 2001. IdV