Advertentie
Advertentie

Regering regulariseert kredietopeningen

(tijd) - Het wetsontwerp over het consumptiekrediet dat in de maak is, pakt de kredietopeningen aan. Dat verklaarde gisteren een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, dat bevoegd is voor het consumptiekrediet. Hij geeft toe dat de kredietopeningen een almaar belangrijkere rol spelen bij de schuldproblematiek van de gezinnen en dat regularisatie zich opdringt. De consument is vandaag in veel gevallen bij een kredietopening niet de verplicht zijn kredietsaldo tussentijds terug te betalen. Hij betaalt elke maand intrest, maar niet een deel van het kapitaal. Daardoor kan de schuld snel aangroeien.Het nieuwe wetsontwerp, waarover de ministerraad in september zijn fiat moet geven, bepaalt echter dat de consument bij kredietopeningen maandelijks zowel intrest als kapitaal moet terugbetalen, aldus Economische Zaken.Op die manier wordt een ontsporing van de schuld tegengewerkt.Volgens de woordvoerder is het wetsontwerp op het consumptiekrediet een prioriteit voor de minister van Economische zaken, Charles Picqué. Als alles goed gaat zou de wet begin volgend jaar in werking moeten treden. Na de goedkeuring door de ministerraad moeten Kamer en Senaat hun fiat geven. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. DM