Advertentie
Advertentie

Regering roept misbruiken rond timesharing halt toe

(tijd) - Om misbruiken rond 'timesharing' te stoppen, heeft de ministerraad vrijdag een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarin bepaald is dat de consument over alle nuttige informatie moet beschikken alvorens hij een contract afsluit voor deeltijds gebruik van onroerende goederen. Zodra het contract wordt ondertekend, is er een een bedenktijd tijdens de welke men op zijn beslissing kan terugkomen.Personen die aan timesharing doen, kopen in feite een recht om een bepaalde tijd in een vakantieverblijf door te brengen. Een en ander kan worden geregeld via een internationale beurs, wat heeft bijgedragen tot het succes van het systeem van timesharing. Via die beurs kunnen vakantieverblijven uitgewisseld worden.