Regering schakelt over naar hoogste versnelling bij opstellen kaderwetten

(tijd) - De drie kaderwetten over het concurrentievermogen, de begroting en de modernisering van de sociale zekerheid staan morgen al ingeschreven op de agenda van de ministerraad. Voor de ministers wordt het de start van een lang en actief Pinksterweekend. De hoop bestaat dat dit weekend reeds uitgewerkte teksten oplevert die aan de Raad van State kunnen voorgelegd worden.Namen hebben de kinderen al. De kaderwet over de begroting heet officieel 'wet strekkende tot realisatie van de voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie'. De wet over de sociale zekerheid zal veel prozaïscher de naam 'wet tot modernisering van de algemene beginselen van de sociale zekerheid' dragen. Tenslotte zijn er de wetten die het Toekomstcontract voor de werkgelegenheid moeten uitvoeren. Hier gaat het om twee aparte ontwerpen: een wet 'houdende uitvoering van het Toekomstcontract voor de werkgelegenheid' en een aparte kaderwet 'tot preventieve vrijwaring van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen' met de fameuze loonnorm.