Advertentie
Advertentie

Regering schrapt subsidies voor kamers van koophandel in buitenland

(tijd) - De federale regering schrapt de subsidies voor de 45 Belgische kamers van koophandel in het buitenland. De minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht (VLD), en de minister van Economie, Marc Verwilghen (VLD), hebben de beslissing meegedeeld aan de Federatie van de Kamers van Koophandel en Nijverheid van België. Die overkoepelt de 16 binnenlandse kamers en de 45 kamers in het buitenland. De federatie vreest dat de werking van de kamers in het buitenland volgend jaar stilvalt. Zij hebben alle een privaatrechtelijk statuut, maar brengen Belgische ondernemers in het buitenland samen met de lokale ondernemers. Op die manier leveren zij een bijdrage tot de promotie van de bilaterale handel.