Advertentie
Advertentie

Regering slaagt er niet in knoop door te hakken over juridische dossiers

(tijd) - De federale ministerraad is er gisteren niet in geslaagd een akkoord te bereiken over twee als cruciaal beschouwde juridische hervormingen: de oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie en de invoering van een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen. Maandag wordt een nieuwe poging gewaagd.Volgens de woordvoerder van minister van Justitie De Clerck kwamen beide onderwerpen gisteren nauwelijks aan bod. Wat de vraag doet rijzen waarover de ministers het dan wel gehad hebben, vermits de rest van de agenda vooral betrekking had op het benoemen van plaatsvervangende leden voor de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel en het in wetteksten gieten van internationale verdragen.