Regering sluit 2001 onverwacht af met overschot

(tijd) - De overheid boekte vorig jaar een begrotingsoverschot van 560 miljoen euro of 0,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat beter dan verwachte resultaat was vooral te danken aan de lagere overheden, want de federale overheid boekte nog een tekort van 0,5 procent van het BBP. De federale regering zorgde op de voorlaatste dag van het jaar wel nog voor een eenmalige meevaller door de gronden van de nationale luchthaven te verkopen.