Regering start charmeoffensief naar vakbonden non-profit

(tijd) - De ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Magda de Galan en Marcel Colla, en met hen de federale regering, zetten hun beste beentje voor om de crisis in de non-profitsector af te wenden. De mededelingen die na afloop van de ministerraad over de Riziv-budgetten werden verspreid, staan bol van beloften over jobcreatie en de aanwerving van bijkomend personeel. En dat ondanks de budgettaire gestrengheid die de overheid voor de globale ziekteverzekering aanhoudt.De ministerraad keurde vrijdag verschillende KB's goed die de uitgaven van de ziekteverzekering volgend jaar in goede banen moeten leiden. Spectaculair zijn de beslissingen niet. Het globale budget van de sector - 452 miljard frank plus 1,25 miljard extra voor het tarievenakkoord tussen artsen en ziekenfondsen - werd al vastgelegd tijdens de begrotingsopmaak van begin oktober. Ook de verdeling van het Riziv-budget over de subsectoren was al grotendeels gebeurd. De rusthuizen krijgen volgend jaar 14,68 miljard. De ziekenhuizen (algemene plus psychiatrische) mogen 148,7 miljard uitgeven, een som die hoger ligt dan wat algemeen verwacht werd.