Regering stemt in metantidiscriminatieplan

(tijd) - De federale regering keurde vrijdag een actieplan van vice-premier en minister van Gelijke-Kansenbeleid Laurette Onkelinx (PS) goed om de strijd tegen discriminatie in het algemeen en tegen racisme in het bijzonder op te voeren.