Regering trekt 200 miljoen uit voor probleemwijken

(tijd) - De regering trekt 200 miljoen frank uit om samen met de andere overheden van het land een tiental probleemwijken geïntegreerd aan te pakken. De veiligheidscontracten die 29 gemeenten ondertekenden, hebben een gunstig effect en worden volgend jaar verlengd. Daarvoor is een budget van bijna twee miljard beschikbaar.De federale regering keurde tijdens de laatste ministerraad, op 2 augustus, de krachtlijnen goed volgens welke de veiligheids- en samenlevingscontracten in 1997 zullen worden afgesloten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sloot de afgelopen jaren met 29 gemeenten een dergelijk contract ter bevordering van de algemene veiligheid op lokaal vlak. De contracten bevatten naast de veiligheidsbepalingen (politiewerking, stadswachten) onder meer ook afspraken over de opvang van drugsverslaafden en het organiseren van alternatieve gerechtelijke straffen.