Regering verbetert transparantieen werking ondernemingsloketten

(tijd) - De federale regering neemt maatregelen om de werking en de transparantie van de ondernemersloketten te verbeteren. Dat besliste de ministerraad. Uit een doorlichting van de tien ondernemersloketten is gebleken dat ongeveer de helft van de loketten zijn verplichtingen niet eerbiedigt.