Advertentie
Advertentie

Regering vergemakkelijkt toegang tot sociale rechten voor armsten

(tijd) - De Belgische sociale zekerheid is een prima, maar onvoldoende dam tegen de armoede. De federale regering bereidt dan ook een aantal maatregelen voor, die ervoor moeten zorgen dat de armen ook effektief hun rechten kunnen opnemen. Dit zei premier Dehaene gisteren naar aanleiding van de 'Werelddag voor het verzet tegen extreme armoede'.De Werelddag tegen de armoede is een initiatief van de Verenigde Naties en werd in België 'gevierd' met forums in Gent en Brussel. In Gent zette Jean-Luc Dehaene uiteen hoe de regering wil strijden tegen sociale uitsluiting. 'Elke strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid is in de eerste plaats een strijd voor meer tewerkstelling.' Hij merkt op dat de sociale zekerheid het aantal echt armen heeft weten terug te dringen tot zes procent en de bestaansonzekerheid tot vijftien procent.