Advertentie
Advertentie

Regering verhoogt remgeld in ziekenhuizen

(tijd) - De regering nam vrijdag voor 2 miljard frank besparingen in de ziekenhuissector, waaronder een verhoging van het remgeld voor de patiënt. De pijn wordt verzacht door een uitbreiding van de groep WIGW's waarvoor een lager tarief geldt. Daardoor is het op 23 december besliste 'niet structurele' maatregelenpakket van 10 miljard in het Riziv haast helemaal uitgevoerd. Maar op de voorstellen voor de 'structurele' alternatieven die de regering vanaf 1 juli wil laten ingaan zal waarschijnlijk nog 2 weken gewacht moeten worden.Tijdens de wekelijkse ministerraad beperkten de regeringsleden zich tot het goedkeuren van enkele KB-teksten die aansluiten bij de als tijdelijk voorgestelde maatregelen van 23 december. De regering nam toen voor 10 miljard noodmaatregelen. Met de vrijdag goedgekeurde KB's zijn die beslissingen bijna allemaal in de praktijk gebracht. De KB's verhogen vanaf 1 april het remgeld tijdens de eerste opnamedag in een ziekenhuis of revalidatiecentrum met 100 frank tot 1.100 frank. Daarna wordt voor de rest van het ziekenhuisverblijf een remgeld van 450 frank per dag gevraagd. Voor WIGW's wordt die persoonlijke tussenkomst beperkt tot 150 frank. Dit jaar moet dat 0,9 miljard frank opleveren, op volle kracht 1,5 miljard. Daarnaast wil de regering de ziekenhuizen aanpakken die patiënten langer binnenhouden dan nodig. Ziekenhuizen waarvan de verblijfsduur per patiënt 5 procent boven het gemiddelde ligt, zouden hun ligdagprijs met 2 procent zien zakken. Dit moet 750 miljoen opleveren.