Regering verkiest overheidsgeld voor Berlaymont

(tijd) - De federale regering wil de renovatie van het Berlaymontgebouw in Brussel liever met overheidsgeld financieren. De ministerraad onderzoekt of de Belgische schatkist de renovatiekosten van 670 miljoen euro kan voorschieten. Pas eind vorige maand lanceerde de federale minister van Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems (VLD), een aanbesteding om de kosten opnieuw via een kredietlijn bij banken te financieren.