Regering verlicht sociale lasten koopvaardij in ruil voor jobgarantie

(tijd) - De federale ministerraad keurde gisteren een aantal maatregelen goed die de sociale lasten verlicht op de scheepsbemanning van de reders die onder Belgisch-Luxemburgse vlag varen. De regering keurde ook een koninklijk besluit goed dat de bijkomende verlaging van sociale werkgeversbijdagen voor bepaalde sektoren voorzien in het krisisplan doorvoert (de verhoging van de zogeheten Maribel-bis-operatie).