Advertentie
Advertentie

Regering versoepelt stiekem begrotingsnorm

(tijd) - De regering kent zichzelf 450 miljoen euro (18 miljard frank) extra begrotingsruimte toe. Zij houdt in de jongste versie van de begroting 2001 voor het eerst wel rekening met de opbrengst van de veiling van de licenties voor de nieuwe generatie mobilofonie (UMTS). Dat is nodig om haar doelstelling van een begrotingsevenwicht te bereiken.Tot voor kort beklemtoonde de regering steevast dat haar begrotingsdoelstelling geen rekening hield met de opbrengst van de UMTS-licenties. Toen zij in oktober meedeelde dat ze voor dit jaar een sluitende begroting nastreefde en niets zei over de UMTS-licenties, veronderstelde iedereen dat haar houding dezelfde bleef. Maar de redactie vernam in regeringskringen dat de jongste versie van de begroting wel degelijk rekening houdt met deze eenmalige ontvangsten. Aangezien de oorspronkelijke begroting 2001 een overschot van 500 miljoen euro exclusief UMTS-opbrengsten nastreefde, werd de lat niet met 500 maar met 950 miljoen euro verlaagd.Intussen blijkt uit een nota van de studiedienst van het ministerie van Financiën dat de fiscale ontvangsten dit jaar 610 miljoen euro lager liggen dan geraamd in september en zelfs 1,35 miljard euro lager dan geraamd bij de begrotingscontrole. De regering vreest dat de tegenvaller zelfs nog iets groter is. In oktober lagen de ontvangsten 400 miljoen euro lager dan verwacht, als gevolg van tegenvallers bij de voorafbetalingen van bedrijven en bij de BTW.De regering is van oordeel dat begrotingsevenwicht haalbaar blijft. Naast het oorspronkelijke boni van 500 miljoen euro en de UMTS-inkomsten van 450 miljoen euro, verwacht de regering een rentemeevaller van 250 miljoen euro en een meevaller van 500 miljoen euro bij de gemeenschappen en gewesten. Samen levert dit 1,7 miljard euro op. Maar de fiscale ontvangsten vallen ten minste 1,35 miljard euro lager uit dan verwacht. Ook in de ziekteverzekering is er een tegenvaller, maar die wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de iets hoger dan verwachte sociale bijdragen. WV