Regering VK voor aanpassing asiel- en immigratiebeleid

BRIGHTON (afp/tijd) - De Britse minister van Binnenlandse Zaken, David Blunkett, kondigde woensdag een aanpassing van de asiel- en immigratiewetgeving aan. Blunkett pleitte er eveneens voor het aanzetten tot religieuze haat strafbaar te maken. Voorts wil de Britse regering zich flexibel opstellen bij de toekenning van arbeidskaarten aan buitenlandse seizoensarbeiders, hooggekwalificeerde arbeidskrachten en jongeren die in het VK gestudeerd hebben.