Regering VS erkent voor produkten beginsel 'eens getest, overal aanvaard'

BRUSSEL (tijd) - De Amerikaanse regering aanvaardt het beginsel 'eens getest, overal aanvaard'. Daardoor worden produkten tot een bepaalde markt toegelaten, als ze elders werden getest en goedgekeurd. Een en ander werd donderdag in Brussel meegedeeld na afloop van een bijeenkomst van de Europees-Amerikaanse bedrijfsdialoog.Tijdens die bijeenkomst werd een tussentijds verslag goedgekeurd van de werkzaamheden van 15 werkgroepen die in het raam van de Europees-Amerikaanse bedrijfsdialoog werden opgericht. De Europese en Amerikaanse bedrijven willen de hinderpalen uit de weg ruimen die de handel en de investeringen tussen de EU en de VS in de weg staan. Ze vragen de uitbouw van een nieuw transatlantisch regelgevend model, dat op het beginsel 'eens getest, overal aanvaard' is gestoeld.