Regering waarschuwt "stoppers'

(tijd) - De fiskale maatregelen die de ministerraad op 4 april jl. goedkeurde moeten nog in een wetsontwerp worden opgenomen en goedgekeurd door het parlement. De regering heeft in het staatsblad van gisteren belastingplichtigen die hun bedrijf stopzetten, alvast gewaarschuwd dat alle meerwaarden uit stopzettingsverrichtingen van na 6 april jl. aan het hogere belastingtarief van 33% zullen worden onderworpen.