Regering wijzigt wet op Nationale Bank

(tijd) - De Ministerraad keurde dinsdag in tweede lezing en na een gunstig advies van de Raad van State een voorontwerp van wet goed dat de wet op de Nationale Bank wijzigt. Het ontwerp, dat niet verschilt van het ontwerp dat enkele maanden geleden in eerste lezing werd goedgekeurd, moet de statuten van de Nationale Bank in overeenstemming brengen met deze van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).