Advertentie
Advertentie

Regering wiktakkoordsociale partners

(tijd) - De regering ontmoet vandaag de toponderhandelaars van de sociale partners. Op de agenda staat het interprofessioneel ontwerpakkoord 2001-2002 dat vakbonden en werkgevers vorige week sloten. Zij vragen aan Verhofstadt en de zijnen het akkoord goed te keuren. Ook vragen ze een aantal financiële tegemoetkomingen, zoals een 120 procent fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsvervoerplannen, de terugbetaling van ruim 8 miljard frank aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en een half miljard frank extra om de 38-urige werkweek te veralgemenen.De partners noemen de goedkeuring van het akkoord door de regering cruciaal. Ze beklemtonen dat het akkoord een evenwicht is, en te nemen in zijn geheel. Ze verwijzen hiermee naar de terughoudendheid van minister van Arbeid Laurette Onkelinx. Zij noemt zich tevreden dat er een akkoord is, maar hekelt de voorzichtige aanpak van de partners. Vooral de invulling van haar onthaastingsplannen zou haar niet bekoren. ABVV-voorzitter Michel Nollet toonde zich al misnoegd over de reactie van de minister. Als het akkoord voor haar te licht weegt, dan moet ze maar tegenover de publieke opinie bewijzen dat ze het beter kan. De vakbondsachterban velt op 19 december zijn uitspraak over het akkoord, de werkgevers volgen op 21 december. EvH