Advertentie
Advertentie

Regering wil 'demografische reserve' in wet vastleggen

(tijd) - De regering gaat onderzoeken of er een wet moet komen die haar verplicht om een belangrijk deel van de baten van de dalende rentelast voor de aanleg van een 'demografische en sociologische reserve' te gebruiken. Die juridische garantie moet het vertrouwen van de burgers in de toekomst van ons socialezekerheidsstelsel herstellen.Dat schrijft minister van Financiën Maystadt aan de voorzitters Peirens en Nollet van de twee grote vakbonden. ACV en ABVV hadden kort voor de kerstvakantie hun ongerustheid uitgedrukt over het convergentieprogramma waarmee de regering de overheidsfinanciën ook na 1997 op het goede EMU-pad wil houden. Dat gebeurt vooral door het primaire saldo - het begrotingsoverschot als men geen rekening houdt met de rentelasten - van de federale overheid en de sociale zekerheid minstens op het voor dit jaar nagestreefde peil van 5,3 procent van het BBP te handhaven. Bij een gunstige conjunctuur zou men het primaire overschot van de federale overheid (de zogenaamde entiteit I) tegen de eeuwwisseling zelfs laten stijgen tot 5,7 procent. Extra-meevallers zouden worden gebruikt voor lastenverlaging of het ondersteunen van de sociale zekerheid. De regionale en lokale overheden (de entiteit II) moesten een begroting in evenwicht blijven indienen.