Regering wil ook voorheffing op meerwaarden uit zerobonds

(tijd) - In financiële kringen heerst sinds enkele dagen grote onrust over een mogelijke wijziging aan het belastingregime op nulkoeponleningen (zerobonds). Tot nu toe werd de winst die men realizeert bij verkoop vóór eindvervaldag, als meerwaarde beschouwd. Er werden dus geen belastingen geheven. Nu zou er sprake zijn van de invoering van roerende voorheffing op de koerswinst die gemaakt wordt bij de verkoop van zerobonds. Vooral beheerders van pensioenfondsen maken zich nu grote zorgen.